การตลาด

Facebook ปรับ News Feed ใหม่ ดูเลยว่าลดไปเท่าไหร่!

อย่าใช้ความรู้สึก เพราะตัวเลขไม่โกหก! ผ่านไปประมาณ 1 เดือนหลัง Facebook ปรับอัลกอริธึ่มบนหน้า News Feed หลายคนคงรู้สึกแล้วว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนไป…

READ MORE